Vrijwel iedere landbouwer met melkvee heeft er inmiddels mee te maken: fosfaatrechten. Deze bepalen hoeveel melkvee er op een boerderij mag worden gehouden, om zo de uitstoot van fosfaat binnen de perken te houden. Veel boeren zouden er graag wat extra fosfaatrechten bij hebben, terwijl anderen juist meer hebben dan zou gebruiken. Om ervoor te zorgen dat er geen fosfaatrechten verloren gaan, is er handel tussen deze partijen mogelijk. Boeren die een deel van hun fosfaatrechten willen verkopen, kunnen dit doen aan boeren die juist wat meer vee willen houden.

 

Hoe zit het met die fosfaatrechten?

 

In de mest van koeien zit fosfaat. Fosfaat is een stof die, zeker in grote hoeveelheden, schadelijk kan zijn voor de natuur en het milieu. Er is Europese regelgeving die landen verplicht zich aan de afspraken te houden die zijn gemaakt om de uitstoot van fosfaat zo veel mogelijk te beperken. Ook Nederland dient zich aan deze regels te houden, en om deze reden heeft de Nederlandse overheid maatregelen getroffen om dit te realiseren.

 

In het begin van het jaar 2019 heeft iedere boerderij met melkvee een aantal fosfaat rechten toegewezen gekregen, overeenkomstig met het aantal koeien dat er op het betreffende bedrijf mag worden gehouden. Hierbij staat 1 recht gelijk aan de uitstoot van 1 kilogram fosfaat. Houdt een melkveehouder zich niet aan het aantal rechten dat het heeft toegewezen gekregen, en stoot het dus meer fosfaat uit dan toegestaan, dan kunnen er hoge boetes worden toegekend.

 

Wat als je er te veel of juist te weinig hebt?

 

Er zijn melkveehouders die sinds de invoering of aankondiging van dit systeem minder melkvee zijn gaan houden, en dus meer rechten hebben toegewezen gekregen dan gewenst. Daarnaast zijn er ook meer dan genoeg voorbeelden van boeren die juist druk bezig waren om hun boerderij uit te breiden, en nu niet verder kunnen omdat er te weinig rechten zijn.

 

Om dit probleem op te lossen, is fosfaatrecht verkopen toegestaan. De vrager en de aanbieder kunnen elkaar vinden via een platform dat hier speciaal voor is opgericht, en ook de prijs die wordt berekend samen bepalen. Hierbij moet echter wel op het volgende worden gelet: bij elke overdracht van fosfaatrechten worden deze met 10% verminderd. Als een koper er bijvoorbeeld 100 verkoopt, krijgt de koper er slechts 90. Dit systeem is ingevoerd om de fosfaatuitstoot in de toekomst nog verder af te kunnen bouwen. In plaats van verkopen is het overigens ook mogelijk om de rechten te leasen. Wat voor u de beste oplossing is, is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en plannen.